Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:34 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 33.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.9°
Sáng/Tối
26.6/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 25°
Sáng/Tối
25.1/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 24.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 24.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây thưa 29.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

26.6°/36.6°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

0.86