Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:22 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

24.3°/33.7°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0