Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:41 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.1°
Sáng/Tối
28.7/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27.4/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26.4°
Sáng/Tối
27.8/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.4°
Sáng/Tối
26.8/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27.6/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa cường độ nặng 27.2°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

24.1°/30.3°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0