Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:51 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

24.7°/29.3°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.01 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

3.13