Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:19 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30.1/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ

13:00

30.9°C / 35.7°C
Mây cụm Mây cụm
66%
2.48 km/giờ

16:00

29.1°C / 33.3°C
Mây cụm Mây cụm
72%
2.14 km/giờ

19:00

27°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.17 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.68 km/giờ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.62 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.87 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.27 km/giờ

10:00

30.4°C / 33.8°C
Mây cụm Mây cụm
63%
2.09 km/giờ

13:00

32.5°C / 36.9°C
Mây cụm Mây cụm
55%
1.05 km/giờ

16:00

31.8°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.04 km/giờ

19:00

26.6°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.64 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.47 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.56 km/giờ

04:00

24.1°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.88 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.99 km/giờ

10:00

30.2°C / 34.9°C
Mây cụm Mây cụm
64%
2.09 km/giờ

13:00

33.2°C / 37.1°C
Mây cụm Mây cụm
52%
1.67 km/giờ

16:00

30°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.09 km/giờ

19:00

26.9°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.76 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
2.07 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ

01:00

24.3°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.41 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.84 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.85 km/giờ

10:00

30.3°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.88 km/giờ

13:00

33.2°C / 37.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
1.78 km/giờ

16:00

29.8°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
3.2 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.82 km/giờ

22:00

25.7°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.25 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.6°
Sáng/Tối
23.5/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.64 km/giờ

04:00

23.2°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.28 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.78 km/giờ

10:00

29.1°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.1 km/giờ

13:00

32.3°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
0.43 km/giờ

16:00

30.5°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
2.78 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.78 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.17 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây

01:00

24.5°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.65 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.67 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.61 km/giờ

10:00

29.3°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.05 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

24.4°/32.2°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

4.34