Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:30 | 03/12/2023
Thấp/Cao
25.7/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.6/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.2/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.3/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.7/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 30.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Thấp/Cao

24.2°/32.4°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.34