Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:52 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 27.6°
Sáng/Tối
28.3/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.3°
Sáng/Tối
26.3/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây thưa 29.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Thấp/Cao

26.6°/36°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

2.81