Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:01 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 32.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 26.7°
Sáng/Tối
24.6/ 32.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 31.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.9°
Sáng/Tối
24.9/ 31.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Thấp/Cao

24.3°/33.4°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

5.41