Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:24 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
31/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ

16:00

31.8°C / 37.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.33 km/giờ

19:00

28.1°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.38 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.25 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác

01:00

25.3°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.85 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.19 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.64 km/giờ

10:00

30.5°C / 34.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
67%
1.36 km/giờ

13:00

33.1°C / 37.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
52%
0.95 km/giờ

16:00

30.8°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.71 km/giờ

19:00

26°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.6 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.15 km/giờ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây

01:00

25.1°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.58 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.14 km/giờ

07:00

25.7°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
83%
1.74 km/giờ

10:00

30.4°C / 32.6°C
Mây cụm Mây cụm
60%
2.15 km/giờ

13:00

33.1°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
1.82 km/giờ

16:00

29.5°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.34 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.86 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.93 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác

01:00

24.7°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
91%
2.41 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
2.22 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
87%
1.89 km/giờ

10:00

30.4°C / 34.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
63%
2.68 km/giờ

13:00

33.1°C / 37.8°C
Mây thưa Mây thưa
51%
2.68 km/giờ

16:00

32.6°C / 35.1°C
Mây thưa Mây thưa
51%
2.97 km/giờ

19:00

26.6°C / 26.6°C
Mây thưa Mây thưa
70%
4.06 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
82%
2.99 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
24.2/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây

01:00

24.2°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.49 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.54 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.16 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.33 km/giờ

13:00

33°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
1.97 km/giờ

16:00

32.8°C / 35.8°C
Mây cụm Mây cụm
49%
0.39 km/giờ

19:00

27.4°C / 29.8°C
Mây cụm Mây cụm
71%
3.49 km/giờ

22:00

26.9°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
76%
2.79 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 31.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
80%
1.81 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.03 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.13 km/giờ

10:00

30°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.52 km/giờ

13:00

33.5°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
1.86 km/giờ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây rải rác 30.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Thấp/Cao

24.2°/34°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

5.41