Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:59 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.5/ 27.1°
Sáng/Tối
24.3/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 26.2°
Sáng/Tối
24.6/ 32.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 27°
Sáng/Tối
24.3/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.3°
Sáng/Tối
24.8/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.6°
Sáng/Tối
23.8/ 32.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.8°
Sáng/Tối
24/ 30.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.7/ 21.4°
Sáng/Tối
22.4/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.1/ 21.9°
Sáng/Tối
20.7/ 27.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.2/ 23.9°
Sáng/Tối
21.3/ 29.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

23.6°/34°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0