Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:44 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 25.6°
Sáng/Tối
26.4/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.2°
Sáng/Tối
24.6/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.9°
Sáng/Tối
25.8/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.4°
Sáng/Tối
25/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

24.9°/32.4°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0