Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:18 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 29.4°
Sáng/Tối
28.1/ 33.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 29.5°
Sáng/Tối
27.7/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.5°
Sáng/Tối
27.6/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.3°
Sáng/Tối
27.5/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.2°
Sáng/Tối
27.4/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây thưa 32.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

27.6°/36.2°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

11.87