Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:11 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 25.1°
Sáng/Tối
23.7/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Thấp/Cao

24.4°/33.1°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0