Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:14 | 25/02/2024
Thấp/Cao
25.6/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
25.1/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.9/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.9/ 32.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
37/ 37.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.1/ 35.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.2/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây thưa 35.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Thấp/Cao

24.3°/37.3°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

10.88