Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:50 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Hồ Chí Minh
Đã cập nhật 2 phút trước
Ít mây 30°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

5.7