Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:42 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:56
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0