Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:34 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
36.6/ 29.9°
Sáng/Tối
28.5/ 34.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 29.1°
Sáng/Tối
27.3/ 33.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 29.1°
Sáng/Tối
28/ 36.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.9/ 35.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29°
Sáng/Tối
27.9/ 36.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.9/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 29.9°
Sáng/Tối
27.6/ 35.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 30.2°
Sáng/Tối
28.3/ 36.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 30.7°
Sáng/Tối
28.2/ 37.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.6/ 31.9°
Sáng/Tối
29.7/ 37.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:05
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29.1°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Thấp/Cao

27.6°/38.7°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0