Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:31 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Hồ Chí Minh
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0