Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:56 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.7/ 26.5°
Sáng/Tối
24.1/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.3/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 26.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 27.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.7°
Sáng/Tối
22.3/ 24.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 22.4°
Sáng/Tối
23.6/ 24.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22.8°
Sáng/Tối
21.3/ 24.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 23.5°
Sáng/Tối
22.6/ 24.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24.6°
Sáng/Tối
22.8/ 24.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.2°
Sáng/Tối
25/ 26.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 25.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.8°
Sáng/Tối
24.1/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây thưa 26.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Thấp/Cao

24.6°/33.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0