Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:28 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:40
Mưa nhẹ
Hồ Chí Minh
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết