Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:29 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 29.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

24.1°/29.5°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

7.22