Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:16 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mây cụm
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

4.9