Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:13 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 27.9°
Sáng/Tối
24.2/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.2/ 28.4°
Sáng/Tối
24.9/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.7/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Mây rải rác
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây thưa 35.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Thấp/Cao

24.1°/37.1°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

10.88