Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:22 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa vừa
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:03
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0