Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:09 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Mây cụm
Hồ Chí Minh
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:52
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0