Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:20 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mưa vừa
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây rải rác 33°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:45
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

7.03