Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:54 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:28
Mưa nhẹ
Hồ Chí Minh
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:33
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0