Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:41 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.6/ 29.9°
Sáng/Tối
27.5/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 33.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28.8/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 30.5°
Sáng/Tối
27.5/ 36°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 33.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.5°
Sáng/Tối
27.4/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.4°
Sáng/Tối
25.7/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.7°
Sáng/Tối
28/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.9°
Sáng/Tối
26.7/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.8°
Sáng/Tối
28.7/ 33.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.5/ 34.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28.6/ 35.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây rải rác 28.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Thấp/Cao

27.7°/37.9°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0