Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:30 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Hồ Chí Minh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

10.41