Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:31 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mưa vừa
Hồ Chí Minh
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

8.05