Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:33 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 25.8°
Sáng/Tối
26.4/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa

07:00

26.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.81 km/giờ

10:00

30.9°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.08 km/giờ

13:00

30.5°C / 36°C
Mưa vừa Mưa vừa
67%
1.27 km/giờ

16:00

27.7°C / 30.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
4.2 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
6.4 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
4.5 km/giờ
Ngày/Đêm
24.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa

01:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.22 km/giờ

04:00

25.5°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.05 km/giờ

07:00

25.9°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.21 km/giờ

10:00

24.2°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
6.33 km/giờ

13:00

24.1°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.69 km/giờ

16:00

25.6°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.47 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.81 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.1 km/giờ
Ngày/Đêm
25.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa cường độ nặng

01:00

24.5°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.94 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.25 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.14 km/giờ

10:00

24.1°C / 25.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.18 km/giờ

13:00

25.8°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.92 km/giờ

16:00

26.8°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.66 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.29 km/giờ

22:00

25°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.55 km/giờ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.35 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.27 km/giờ

07:00

24°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.64 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.64 km/giờ

13:00

25.8°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.7 km/giờ

16:00

26.1°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.53 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.52 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.45 km/giờ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.54 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.33 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.25 km/giờ

10:00

27.4°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.58 km/giờ

13:00

27.4°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.4 km/giờ

16:00

26.5°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.84 km/giờ

19:00

25.8°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.29 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.19 km/giờ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa

01:00

25°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.18 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.33 km/giờ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 26.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

24.4°/32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0