Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:33 | 28/03/2023
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
10.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
9.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
5.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.58
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.61
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.43
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
5.62
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
12.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
13.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
7.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
4.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
2.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.23
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Thấp/Cao

24°/38°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.53 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0