Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:35 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 29.3°
Sáng/Tối
27.3/ 35.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 35.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.3/ 29.8°
Sáng/Tối
27.1/ 35.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 30.1°
Sáng/Tối
27.4/ 36.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 30.4°
Sáng/Tối
28.8/ 35.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 30.7°
Sáng/Tối
28.9/ 37.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 30.2°
Sáng/Tối
28.5/ 35.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28/ 36.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 30.8°
Sáng/Tối
29/ 35.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 30.4°
Sáng/Tối
28.6/ 36.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Thấp/Cao

27.2°/38.3°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.5 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

2.27