Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:20 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Hậu Giang
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.74 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết