Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:09 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.66 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0