Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:30 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0