Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:02 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Hậu Giang
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0