Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:38 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:16
Mưa vừa
Hậu Giang
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.88 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

7.76