Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:55 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Thấp/Cao

24°/38°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0