Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:26 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 30.6°
Sáng/Tối
29.2/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 29.2°
Sáng/Tối
29.8/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 29.8°
Sáng/Tối
29.6/ 31.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 29.1°
Sáng/Tối
29.5/ 31.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.5/ 29.2°
Sáng/Tối
29.1/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 29.4°
Sáng/Tối
29.2/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.3°
Sáng/Tối
30/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.1°
Sáng/Tối
29.7/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.5°
Sáng/Tối
29.1/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.4°
Sáng/Tối
29.2/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.6°
Sáng/Tối
29.3/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.4/ 29.6°
Sáng/Tối
29.7/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 29.6°
Sáng/Tối
29.5/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 29.2°
Sáng/Tối
29.4/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29.7/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 29°
Sáng/Tối
29.3/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.3/ 29°
Sáng/Tối
29.3/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29.2°
Sáng/Tối
29.1/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.5°
Sáng/Tối
29.8/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.8°
Sáng/Tối
29.6/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.2°
Sáng/Tối
29.5/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.9°
Sáng/Tối
29.3/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.4°
Sáng/Tối
29.9/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.2°
Sáng/Tối
29.9/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.3°
Sáng/Tối
29.3/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
29.2/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.8/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Thấp/Cao

26.1°/39.7°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.57 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0