Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:56 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
34/ 29.3°
Sáng/Tối
26.2/ 35.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 30°
Sáng/Tối
27.1/ 35.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.2/ 29.9°
Sáng/Tối
27.2/ 35.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 30.8°
Sáng/Tối
27.7/ 36.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 30.9°
Sáng/Tối
28.3/ 35.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 30.2°
Sáng/Tối
28.7/ 37.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 30.4°
Sáng/Tối
28.7/ 35.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Thấp/Cao

26.9°/38.3°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.33 km/giờ

Điểm ngưng

20.2 °C

Chỉ số UV

0.64