Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:51 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa nhẹ
Hậu Giang
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

8.25 km

Gió

2.88 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

4.55