Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:13 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mưa vừa
Hậu Giang
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.47 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.91