Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:12 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.2/ 26.3°
Sáng/Tối
24.3/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 26.4°
Sáng/Tối
24.9/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 27.3°
Sáng/Tối
25.3/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.1/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:09
Mây rải rác
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:08
Thấp/Cao

24.3°/38°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.34 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

0