Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:24 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Hậu Giang
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết