Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:05 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
27.1/ 25.9°
Sáng/Tối
26.1/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.2°
Sáng/Tối
26.9/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 28.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Thấp/Cao

24.2°/28.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.61 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0.74