Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:16 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa cường độ nặng

19:00

29.6°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.49 km/giờ

22:00

27.8°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.65 km/giờ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ

01:00

26.9°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.44 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.26 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.54 km/giờ

10:00

27.4°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.43 km/giờ

13:00

25.2°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.54 km/giờ

16:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.91 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.5 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.76 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.8 km/giờ

04:00

26°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.72 km/giờ

07:00

26.8°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.87 km/giờ

10:00

27.1°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.31 km/giờ

13:00

29.8°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
8.08 km/giờ

16:00

27.8°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
6.11 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.01 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.24 km/giờ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.36 km/giờ

04:00

24°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.43 km/giờ

07:00

27°C / 27.7°C
Mây cụm Mây cụm
89%
3.81 km/giờ

10:00

27.1°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.46 km/giờ

13:00

26°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.2 km/giờ

16:00

25.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.37 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.73 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.41 km/giờ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Thấp/Cao

24.5°/29°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.67 km/giờ

Điểm ngưng

28.3 °C

Chỉ số UV

0