Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:07 | 02/03/2024
Thấp/Cao
16.4/ 16.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.9/ 16.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.9/ 16.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.1/ 17.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.9/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.7/ 22.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19.3/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20.7/ 20.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 16.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:59
Thấp/Cao

15.3°/26.8°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

7.9 °C

Chỉ số UV

3.55