Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:30 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 28.4°
Sáng/Tối
29.8/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.2°
Sáng/Tối
29.6/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29.2°
Sáng/Tối
29.7/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.7°
Sáng/Tối
29.5/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29°
Sáng/Tối
29.7/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 30°
Sáng/Tối
29.7/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 30.9°
Sáng/Tối
29.6/ 31.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 30.1°
Sáng/Tối
30.3/ 31.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 30.6°
Sáng/Tối
30.5/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.8°
Sáng/Tối
30.8/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 29.4°
Sáng/Tối
29.4/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 28.3°
Sáng/Tối
29.2/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.4°
Sáng/Tối
29.3/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.9°
Sáng/Tối
29.6/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.5°
Sáng/Tối
29.1/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 29.4°
Sáng/Tối
29.5/ 31.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 30.5°
Sáng/Tối
29.7/ 32.1°
Áp suất

999 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 30.1°
Sáng/Tối
29/ 32.8°
Áp suất

997 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 30.6°
Sáng/Tối
30.1/ 32.2°
Áp suất

996 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 30.1°
Sáng/Tối
30.5/ 32.1°
Áp suất

997 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 30.6°
Sáng/Tối
30.8/ 32.6°
Áp suất

997 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 30.1°
Sáng/Tối
30.2/ 32.5°
Áp suất

997 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 30.7°
Sáng/Tối
29.8/ 31.3°
Áp suất

997 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 30.9°
Sáng/Tối
29.1/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.5°
Sáng/Tối
29.8/ 29.1°
Áp suất

999 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 27.1°
Áp suất

999 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.4/ 29.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.3°
Sáng/Tối
28/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Thấp/Cao

27°/33°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.73 km/giờ

Điểm ngưng

27.2 °C

Chỉ số UV

0