Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 19:29 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mưa nhẹ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.74 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.89 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mưa cường độ nặng

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.67 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.25 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.46 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
2.59 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.54 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.13 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.9 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.82 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Mưa cường độ nặng

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.4 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.02 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.42 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.75 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.51 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.59 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.95 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.43 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Nhiều mây

01:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.16 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.07 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.72 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.71 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.73 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.41 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.47 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.58 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Nhiều mây

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.98 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.02 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.68 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.88 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.76 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.77 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.34 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.22 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:17
Nhiều mây

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.86 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.16 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.87 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.79 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.84 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.45 km/giờ
Huyện Vĩnh Bảo
Đã cập nhật 60 phút trước
Sương mờ 22°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Thấp/Cao

20°/22°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

3.9 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0