Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:24 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

998 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

997 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Huyện Vĩnh Bảo
Đã cập nhật 27 phút trước
Ít mây 32°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Thấp/Cao

29°/36°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.46 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

11.94