Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:30 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
19.9/ 18.2°
Sáng/Tối
18.2/ 18.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 19.5°
Sáng/Tối
18.8/ 18.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 20.8°
Sáng/Tối
19/ 21.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.1/ 18.6°
Sáng/Tối
19.1/ 19.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.5/ 20.1°
Sáng/Tối
18.2/ 20.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 22.4°
Sáng/Tối
20.8/ 22.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.4/ 14.9°
Sáng/Tối
18.2/ 15.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.2/ 14.5°
Sáng/Tối
13.4/ 14.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.4/ 16.6°
Sáng/Tối
14/ 17.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.8/ 22.6°
Sáng/Tối
18/ 21.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 23.8°
Sáng/Tối
22.4/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24.6°
Sáng/Tối
23.5/ 23.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24.1°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.6/ 21.4°
Sáng/Tối
21.1/ 22.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.4/ 21.3°
Sáng/Tối
22.1/ 22.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 18.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:56
Thấp/Cao

17°/21.8°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.95 km/giờ

Điểm ngưng

16.8 °C

Chỉ số UV

0