Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:46 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
25/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:17
Ít mây
Huyện Vĩnh Bảo
Đã cập nhật 20 phút trước
Sương mờ 23°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:26
Thấp/Cao

16°/30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

3.8 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0