Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:06 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
27/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa vừa
Huyện Vĩnh Bảo
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa vừa 28°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.59 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0