Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:17 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:05
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.34 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0