Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:42 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Thấp/Cao

13°/23°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

4 °C

Chỉ số UV

0