Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:28 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa nhẹ
Huyện Vĩnh Bảo
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết