Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:18 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 26°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

4.1 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0