Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:22 | 18/01/2022
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Huyện Tiên Lãng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 17°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:34
Thấp/Cao

14°/23°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0