Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:17 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 28°
Sáng/Tối
26/ 28.7°
Áp suất

996 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 28.2°
Sáng/Tối
26.7/ 30.5°
Áp suất

995 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 29.2°
Sáng/Tối
27.6/ 31.7°
Áp suất

995 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29.1°
Sáng/Tối
28.9/ 29.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.9°
Sáng/Tối
28.4/ 26.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 25.2°
Áp suất

996 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 26.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa vừa
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Thấp/Cao

26.7°/35.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

27.3 °C

Chỉ số UV

0