Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:47 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây thưa
Huyện Tiên Lãng
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0