Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:59 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.8°
Sáng/Tối
26/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 27.4°
Sáng/Tối
26/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa cường độ nặng 25.7°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Thấp/Cao

24.3°/30.4°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

1.74