Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:29 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa vừa
Huyện Tiên Lãng
Đã cập nhật 8 phút trước
Ít mây 30°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 km/giờ

Điểm ngưng

28 °C

Chỉ số UV

5.56