Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:41 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
19.4/ 18.5°
Sáng/Tối
17.9/ 18.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 19.9°
Sáng/Tối
19/ 18.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 20.5°
Sáng/Tối
19.1/ 20.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.1/ 18.1°
Sáng/Tối
19.2/ 19.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.5/ 20.9°
Sáng/Tối
18.1/ 20.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 21.3°
Sáng/Tối
20/ 22.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.7/ 15°
Sáng/Tối
18.1/ 15.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.6/ 14.9°
Sáng/Tối
14/ 14.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.2/ 16.7°
Sáng/Tối
14.8/ 17.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 22.4°
Sáng/Tối
18.4/ 21.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:55
Thấp/Cao

17.7°/21.2°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

16.6 °C

Chỉ số UV

0