Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:58 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 24.2°
Áp suất

996 mb

Gió

11.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 28.8°
Áp suất

995 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 29.5°
Áp suất

994 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 28.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.6°
Áp suất

995 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 30°
Sáng/Tối
29.9/ 29.6°
Áp suất

997 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 25.6°
Áp suất

998 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 25.8°
Áp suất

996 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 25.5°
Áp suất

999 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 26.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 26.3°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Thấp/Cao

24.4°/30.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

3.6 km

Gió

7.2 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.19