Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:27 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

13.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 18 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:49
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0