Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:42 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 30.7°
Sáng/Tối
30.6/ 32.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 30.5°
Sáng/Tối
29.9/ 32.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.9°
Sáng/Tối
30.8/ 32.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.5°
Sáng/Tối
29.8/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.9°
Sáng/Tối
28.7/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.1°
Sáng/Tối
27.6/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.2°
Sáng/Tối
28.9/ 32.5°
Áp suất

997 mb

Gió

10.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 28.7°
Sáng/Tối
26.6/ 27°
Áp suất

975 mb

Gió

20.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.2/ 26.7°
Sáng/Tối
27.1/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27.1°
Sáng/Tối
26.3/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27.3/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 29.7°
Sáng/Tối
29.9/ 32.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 29.1°
Sáng/Tối
29.7/ 31.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 31.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Thấp/Cao

29.6°/36.9°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

28.3 °C

Chỉ số UV

3.01