Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:33 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

998 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

996 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa vừa
Huyện Tiên Lãng
Đã cập nhật 7 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:26
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0