Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:33 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Nhiều mây
Huyện Tiên Lãng
Đã cập nhật 2 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.06