Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:53 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 25.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 23.7°
Sáng/Tối
23.4/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
24.4/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27.4/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 29.8°
Sáng/Tối
28.1/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.8/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 26.9°
Sáng/Tối
27.2/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.6/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.1/ 29.8°
Sáng/Tối
28.1/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29.3°
Sáng/Tối
29/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 29.2°
Sáng/Tối
29.4/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.1/ 25°
Sáng/Tối
29.1/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 21.2°
Sáng/Tối
22.1/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 20.5°
Sáng/Tối
21.9/ 22.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.5/ 23.1°
Sáng/Tối
22/ 24.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.7/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28°
Sáng/Tối
28.9/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 27°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.9°
Sáng/Tối
28.2/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Thấp/Cao

25.1°/33.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0