Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 06:38 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Huyện Tiên Lãng
Đã cập nhật 10 phút trước
Ít mây 29°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Thấp/Cao

27°/37°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

29 °C

Chỉ số UV

0.2