Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:25 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa rất nặng

04:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.42 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.85 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.61 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
4.24 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
5.81 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
7.19 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.52 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.52 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.39 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.76 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.41 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
5.91 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
5.62 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.24 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.83 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa rất nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
1.76 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
99%
2.98 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.23 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.09 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
3.38 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
4.17 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.88 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.85 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.07 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.07 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
2.28 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.27 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
2.65 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.49 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.47 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.53 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.33 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.15 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.02 km/giờ

10:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.14 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
6.18 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.58 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.47 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.85 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.41 km/giờ
Huyện Tiên Lãng
Đã cập nhật 14 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0