Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:58 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Mây thưa

19:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
88%
4.08 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
4.28 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
3.37 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây thưa Mây thưa
97%
3.47 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
4.27 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mây rải rác Mây rải rác
68%
4.68 km/giờ

13:00

30°C / 33°C
Mây thưa Mây thưa
63%
5.79 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mây thưa Mây thưa
73%
7.38 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
85%
4.8 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
81%
4.1 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.82 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.29 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
86%
6.61 km/giờ

10:00

28°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
4.32 km/giờ

13:00

29°C / 30°C
Mây rải rác Mây rải rác
52%
4.6 km/giờ

16:00

28°C / 29°C
Mây cụm Mây cụm
53%
4.62 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
79%
3.92 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.02 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.64 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.03 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.05 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.19 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.2 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.7 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.42 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.98 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.93 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.9 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.7 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.12 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.98 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.22 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.41 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.98 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.21 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.37 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.81 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.73 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.55 km/giờ

16:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.84 km/giờ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0