Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:54 | 11/12/2023
Thấp/Cao
24.3/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.8/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.9/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.4/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.5/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.6/ 23.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.9/ 22.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Thấp/Cao

21.3°/27.9°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0