Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:22 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.86 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.93 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.85 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.74 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.96 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
84%
3.63 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
84%
3.25 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
84%
2.82 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.13 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.93 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.51 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.8 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.39 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
90%
3.06 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.24 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
95%
2.48 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.78 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.42 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
5.67 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
6.07 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
85%
3.14 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.28 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.13 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.19 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.52 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
4.33 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
7.22 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
7.01 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
86%
5.09 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.4 km/giờ
Đã cập nhật 22 phút trước
Ánh sáng cường độ mưa phùn 19°

C

F

Ánh sáng cường độ mưa phùn

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

3.9 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0