Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:44 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
25.1/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 28.4°
Áp suất

997 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa vừa

04:00

26.3°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.41 km/giờ

07:00

26.7°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.72 km/giờ

10:00

25.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.26 km/giờ

13:00

27.4°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.92 km/giờ

16:00

28°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.86 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.94 km/giờ

22:00

26.2°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.19 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 31.9°
Áp suất

995 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.09 km/giờ

04:00

26.2°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.78 km/giờ

07:00

27.9°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.93 km/giờ

10:00

31.2°C / 38.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.86 km/giờ

13:00

32.7°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.51 km/giờ

16:00

31.8°C / 38.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.27 km/giờ

19:00

28.7°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.05 km/giờ

22:00

28.5°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.8 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.9/ 32.5°
Áp suất

996 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.45 km/giờ

04:00

27.2°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.6 km/giờ

07:00

28.8°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.77 km/giờ

10:00

31.3°C / 38.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.65 km/giờ

13:00

35.7°C / 42.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.31 km/giờ

16:00

34.2°C / 41.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.09 km/giờ

19:00

29.1°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.2 km/giờ

22:00

28.1°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.45 km/giờ
Ngày/Đêm
34.3/ 29.9°
Sáng/Tối
28.8/ 34.1°
Áp suất

999 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ

01:00

28.5°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.65 km/giờ

04:00

28.3°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.07 km/giờ

07:00

29.2°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.88 km/giờ

10:00

34.6°C / 42°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.74 km/giờ

13:00

36.3°C / 43.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
1.03 km/giờ

16:00

34.1°C / 42°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.09 km/giờ

19:00

31°C / 37.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.79 km/giờ

22:00

29.1°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.1 km/giờ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Thấp/Cao

25.9°/33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0