Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:55 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.1°
Sáng/Tối
25/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27.5/ 33.3°
Áp suất

999 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 23.8°
Sáng/Tối
26.2/ 26.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.2/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 26.2°
Sáng/Tối
24.3/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.2°
Sáng/Tối
26.9/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 29.3°
Sáng/Tối
27.4/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 32.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 28.7°
Sáng/Tối
26.4/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Thấp/Cao

25.7°/32.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0.17