Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:00 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Huyện Thuỷ Nguyên
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Thấp/Cao

27°/37°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.15