Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:18 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0