Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:25 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
19/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Mưa nhẹ
Huyện Thuỷ Nguyên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:39
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0