Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:27 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa nhẹ
Huyện Thuỷ Nguyên
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 33°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

9.3