Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:10 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Sương mờ 20°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

4.6 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0