Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:12 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 30.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Thấp/Cao

25.2°/33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

6.53