Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:56 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Nhiều mây
Huyện Thuỷ Nguyên
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:23
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.88