Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:31 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Thấp/Cao

12°/23°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0