Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:09 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0