Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:40 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Huyện Thuỷ Nguyên
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

28 °C

Chỉ số UV

8.37