Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:38 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.3°
Sáng/Tối
26.6/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 28°
Sáng/Tối
26.5/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 32.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa cường độ nặng 25.7°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Thấp/Cao

24.8°/31.3°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

1.74