Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:29 | 02/03/2024
Thấp/Cao
15.3/ 15.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.9/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.4/ 15.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.1/ 16.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.1/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.4/ 21.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19.6/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19.3/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 16.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:58
Thấp/Cao

16°/26.4°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

8.2 °C

Chỉ số UV

4.47