Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 06:32 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Quận Lê Chân
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

29 °C

Chỉ số UV

1