Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:37 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
23/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Thấp/Cao

18°/22°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0