Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:54 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 23.2°
Sáng/Tối
24.6/ 25.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 23.6°
Sáng/Tối
24.6/ 25.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.9/ 24°
Sáng/Tối
24.1/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.3/ 24.4°
Sáng/Tối
25.3/ 25.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 24.5°
Sáng/Tối
25.8/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.2/ 25.1°
Sáng/Tối
27/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.2°
Sáng/Tối
27.7/ 29.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.4/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 22.6°
Sáng/Tối
26.6/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 23.7°
Sáng/Tối
21.6/ 23.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 23.9°
Sáng/Tối
23.7/ 24.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.1°
Sáng/Tối
23.3/ 22.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 23.6°
Sáng/Tối
21.5/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 25.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.6°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:10
Thấp/Cao

23°/31.3°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0