Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:01 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
13/ 15°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:11
Mưa nhẹ

16:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.33 km/giờ

19:00

16°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.99 km/giờ

22:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
0.71 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:11
Nhiều mây

01:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.95 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.83 km/giờ

07:00

16°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.84 km/giờ

10:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.34 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.25 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.65 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.86 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.09 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.08 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.8 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.57 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.58 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.94 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.45 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.36 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.19 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
18/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:11
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.41 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.55 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.45 km/giờ

10:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.48 km/giờ

13:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.85 km/giờ

16:00

15°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.89 km/giờ

19:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.07 km/giờ

22:00

14°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.03 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 18°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Mưa nhẹ

01:00

14°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.17 km/giờ

04:00

14°C / 14°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.35 km/giờ

07:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.33 km/giờ

10:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.46 km/giờ

13:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.04 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.44 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.06 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.41 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Nhiều mây

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.98 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.8 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.25 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.67 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.73 km/giờ
Quận Lê Chân
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:11
Thấp/Cao

13°/20°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

1.47