Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:46 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0