Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:59 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.2/ 26.7°
Sáng/Tối
27.9/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 32.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây cụm 28.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Thấp/Cao

25.8°/31.4°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

6.66