Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:09 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Giông bão Mưa lớn 24°

C

F

Giông bão Mưa lớn

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

1.7 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.45