Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:19 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 29.8°
Sáng/Tối
27.8/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 27.2°
Sáng/Tối
26.4/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 29°
Sáng/Tối
26.4/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29.1°
Sáng/Tối
28.1/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.8°
Sáng/Tối
28.8/ 33.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29°
Sáng/Tối
29.2/ 32.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 30.8°
Sáng/Tối
28.7/ 34.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.8°
Sáng/Tối
29/ 31.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.7°
Sáng/Tối
26.1/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Thấp/Cao

26°/32.6°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0