Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:44 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Bầu trời quang đãng 18°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0