Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:57 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 25°
Sáng/Tối
25.4/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27.8/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.6/ 31.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27.5/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa nhẹ 27.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Thấp/Cao

25.1°/31.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0