Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:43 | 11/12/2023
Thấp/Cao
25/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
24.7/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
24/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
24.2/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.4/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24.2/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
24.4/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.4/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 24.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:10
Thấp/Cao

24.8°/25.5°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.81 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

0.2