Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:26 | 19/07/2024
Thấp/Cao
29.6/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.2/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.5/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.7/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.3/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.3/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.2/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Thấp/Cao

29.1°/30.6°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.18 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0