Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:13 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:24
Mưa nhẹ
Huyện Bạch Long Vĩ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:20
Thấp/Cao

25°/26°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.76 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0