Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:05 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:11
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Bầu trời quang đãng
Huyện Bạch Long Vĩ
Đã cập nhật 20 phút trước
Bầu trời quang đãng 18°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:11
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0