Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:10 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

10.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

9.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

15.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

16.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

12.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 27°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

9.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

10.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 28°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

10.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

11.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:26
Nhiều mây
Huyện Bạch Long Vĩ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:33
Thấp/Cao

28°/29°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.3 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết