Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:56 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:24
Thấp/Cao

28°/29°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.48 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.23