Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:13 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

12.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:46
Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:41
Thấp/Cao

20°/21°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.43 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

2.14