Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:22 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
27.4/ 28.1°
Sáng/Tối
27.2/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 27.8°
Sáng/Tối
28.4/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 29.2°
Sáng/Tối
29.9/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

10.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 29.4°
Sáng/Tối
29.1/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

9.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 29.5°
Sáng/Tối
29.4/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

11.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:20
Thấp/Cao

27.6°/28.4°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.69 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0