Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:00 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 30.5°
Sáng/Tối
30.1/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

11.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 30.1°
Sáng/Tối
30.4/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

11.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 30.4°
Sáng/Tối
30.9/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

10.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 29.6°
Sáng/Tối
29.5/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

9.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 29.4°
Sáng/Tối
30/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 29.6°
Sáng/Tối
29.4/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 27.5°
Sáng/Tối
30/ 27.3°
Áp suất

991 mb

Gió

21.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa rất nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Thấp/Cao

29.4°/30.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.86 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

1.23