Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:44 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:21
Mưa nhẹ

22:00

27.5°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.05 km/giờ
Ngày/Đêm
28.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:21
Nhiều mây

01:00

27.1°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.08 km/giờ

04:00

27.9°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.14 km/giờ

07:00

28°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.1 km/giờ

10:00

28.4°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.48 km/giờ

13:00

28.1°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.41 km/giờ

16:00

29°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.84 km/giờ

19:00

28.9°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.5 km/giờ

22:00

28.9°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.64 km/giờ
Ngày/Đêm
27.7/ 27.9°
Sáng/Tối
28.3/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:21
Mưa nhẹ

01:00

27.2°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.17 km/giờ

04:00

28.1°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.16 km/giờ

07:00

28.1°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.42 km/giờ

10:00

28.2°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.22 km/giờ

13:00

27°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.35 km/giờ

16:00

27.3°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
5.01 km/giờ

19:00

27.8°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
5.41 km/giờ

22:00

27.9°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
5.01 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:22
Mưa vừa

01:00

27.9°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.82 km/giờ

04:00

28.6°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
7.08 km/giờ

07:00

28°C / 32.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
8.14 km/giờ

10:00

27.8°C / 31.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
9.54 km/giờ

13:00

27.1°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
7.77 km/giờ

16:00

28.9°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
5.75 km/giờ

19:00

28.9°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
5.38 km/giờ

22:00

28.1°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
5.27 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 30°
Sáng/Tối
28.2/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:22
Mưa nhẹ

01:00

28.3°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.77 km/giờ

04:00

28.1°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
7.14 km/giờ

07:00

28.3°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
7.67 km/giờ

10:00

28.7°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
6.96 km/giờ

13:00

28°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.48 km/giờ

16:00

28.2°C / 34.9°C
Mây cụm Mây cụm
86%
7.81 km/giờ

19:00

29.2°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
8.5 km/giờ

22:00

29.7°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
9.66 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 29.8°
Sáng/Tối
29.7/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

10.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:23
Mưa nhẹ

01:00

28.5°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
10.77 km/giờ

04:00

29.7°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
10.47 km/giờ

07:00

29.4°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
10.91 km/giờ

10:00

29.7°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
10.17 km/giờ

13:00

29.4°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
85%
8.69 km/giờ

16:00

29.2°C / 35.2°C
Mây cụm Mây cụm
87%
8.33 km/giờ

19:00

29.8°C / 36.3°C
Mây cụm Mây cụm
87%
7.49 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:21
Thấp/Cao

27.1°/28.8°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.05 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0