Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:39 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa nhẹ

22:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
6.38 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa vừa

01:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
5.35 km/giờ

04:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.77 km/giờ

07:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
4.24 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
3.96 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
4.53 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
4.43 km/giờ

19:00

29°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
70%
3.48 km/giờ

22:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.58 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.18 km/giờ

04:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.73 km/giờ

07:00

29°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
70%
3.91 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
5.9 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
6.02 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
5.74 km/giờ

19:00

29°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
75%
4.56 km/giờ

22:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
6.87 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
29/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

16.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:40
Mưa vừa

01:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
7.96 km/giờ

04:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
11.94 km/giờ

07:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
14.03 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
16.05 km/giờ

13:00

27°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
15.92 km/giờ

16:00

27°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
16.41 km/giờ

19:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
16.69 km/giờ

22:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
15.69 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

13.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa vừa

01:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
13.52 km/giờ

04:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
12.96 km/giờ

07:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
13.35 km/giờ

10:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
12.62 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
11.91 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
11.86 km/giờ

19:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
12.26 km/giờ

22:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
12.85 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

12.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa cường độ nặng

01:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
10.39 km/giờ

04:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
10.84 km/giờ

07:00

27°C / 31°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
87%
8.89 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
87%
11.07 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
10.27 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
9.58 km/giờ

19:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
12.37 km/giờ
Huyện Bạch Long Vĩ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Thấp/Cao

28°/29°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.38 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0