Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:40 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
22.4/ 22.9°
Sáng/Tối
21.8/ 22.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:08
Nhiều mây

04:00

21.5°C / 22.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
6.93 km/giờ

07:00

22.5°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
6.66 km/giờ

10:00

22°C / 22.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
5.86 km/giờ

13:00

22.8°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
5.17 km/giờ

16:00

22.4°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.82 km/giờ

19:00

22.9°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.74 km/giờ

22:00

22.5°C / 23.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.07 km/giờ
Ngày/Đêm
21.4/ 22.4°
Sáng/Tối
22.7/ 21.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

14.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:09
Mưa nhẹ

01:00

23.1°C / 23.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.77 km/giờ

04:00

23.9°C / 23.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
4.8 km/giờ

07:00

22.1°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
8.51 km/giờ

10:00

21.4°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
11.68 km/giờ

13:00

21.5°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
12.54 km/giờ

16:00

21.6°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
14.11 km/giờ

19:00

21.9°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
14.25 km/giờ

22:00

21°C / 21.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
12.26 km/giờ
Ngày/Đêm
21.1/ 23.3°
Sáng/Tối
22.8/ 21.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

11.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:09
Mây cụm

01:00

22.6°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
10.91 km/giờ

04:00

22.1°C / 22.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
9.55 km/giờ

07:00

22.9°C / 22.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
9.33 km/giờ

10:00

22.9°C / 22.1°C
Mây cụm Mây cụm
67%
7.83 km/giờ

13:00

21.3°C / 21.4°C
Mây cụm Mây cụm
66%
6.71 km/giờ

16:00

21.4°C / 21.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
5.95 km/giờ

19:00

22.5°C / 22.9°C
Mây cụm Mây cụm
71%
5.82 km/giờ

22:00

23.5°C / 23.8°C
Mây thưa Mây thưa
69%
5.68 km/giờ
Ngày/Đêm
23.1/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 23.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:09
Nhiều mây

01:00

24°C / 23.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
5.28 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
71%
4.28 km/giờ

07:00

23.1°C / 23.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
3.98 km/giờ

10:00

23.1°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.66 km/giờ

13:00

23.8°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.29 km/giờ

16:00

23.2°C / 23.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.6 km/giờ

19:00

23.1°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.82 km/giờ

22:00

24.3°C / 24.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
4.45 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:08
Thấp/Cao

21.2°/23.2°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.03 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0