Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:05 | 26/07/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 30.5°
Sáng/Tối
30.6/ 30.3°
Áp suất

997 mb

Gió

9.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 30.7°
Sáng/Tối
30.2/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

9.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 30.8°
Sáng/Tối
30.9/ 30.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

9.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 29°
Sáng/Tối
29.8/ 28.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

11.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.5/ 30.9°
Sáng/Tối
28.7/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

10.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 30.4°
Sáng/Tối
29.5/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

10.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 31.4°
Sáng/Tối
30.7/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

11.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 31.6°
Sáng/Tối
30.3/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

13.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 30.1°
Sáng/Tối
30.5/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

13.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 31.7°
Sáng/Tối
30.7/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

11.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 30.9°
Sáng/Tối
30.6/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

10.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 31°
Sáng/Tối
30.8/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

10.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 30.3°
Sáng/Tối
30.1/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

9.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 31.9°
Sáng/Tối
31.4/ 30.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây rải rác 30.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Thấp/Cao

30.8°/30.4°

Độ ẩm

82%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.34 km/giờ

Điểm ngưng

27.9 °C

Chỉ số UV

0