Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:02 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
21/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

14.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

14.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

15.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

11.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

13.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

13.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

13.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 18°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

11.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

10.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

10.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:44
Mưa nhẹ
Huyện Bạch Long Vĩ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:36
Thấp/Cao

21°/22°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.76 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0