Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:39 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

11.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

11.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

12.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

11.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

9.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

9.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Huyện Bạch Long Vĩ
Đã cập nhật 17 phút trước
Ít mây 29°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Thấp/Cao

29°/30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.7 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.12