Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:27 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
20.1/ 20.4°
Sáng/Tối
19.1/ 20.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

11.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 20.1°
Sáng/Tối
19.3/ 20.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

10.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20.2°
Sáng/Tối
21.4/ 21.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 20.7°
Sáng/Tối
21.9/ 19.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

9.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 22.6°
Sáng/Tối
22.5/ 22.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
21.6/ 20.9°
Sáng/Tối
21.9/ 22.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16.8/ 15.1°
Sáng/Tối
17.6/ 15.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

16.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.3/ 16.3°
Sáng/Tối
15.2/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

14.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 20.5°
Sáng/Tối
19.6/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

9.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 22.9°
Sáng/Tối
20.5/ 22.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 22.2°
Sáng/Tối
22/ 23.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
23.2/ 23.6°
Sáng/Tối
22.2/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.2/ 22.3°
Sáng/Tối
23.3/ 22.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
20.6/ 22.7°
Sáng/Tối
20.7/ 22.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21.8/ 20.3°
Sáng/Tối
21.6/ 20.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 19.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:51
Thấp/Cao

18.4°/21.9°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

10.85 km/giờ

Điểm ngưng

18.9 °C

Chỉ số UV

0.13