Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:52 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

10.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

12.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

13.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 23°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

9.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:05
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:01
Thấp/Cao

21°/23°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.64 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0