Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:10 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

15.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

12.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

11.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

11.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

27.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

20.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

10.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

12.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

11.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:30
Mưa nhẹ
Huyện Bạch Long Vĩ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Thấp/Cao

27°/29°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.24 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0