Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:17 | 28/02/2024
Thấp/Cao
18.7/ 18.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.9/ 18.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.1/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.5/ 20.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.8/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.1/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.1/ 20.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.8/ 18.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Thấp/Cao

14.3°/24.8°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

11.7 °C

Chỉ số UV

0